{__GOOGLE_TAG_MANAGER}
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 ? Polityka prywatności
Dodatkowe opcje przeglądania
Kontakt
 • LEDprzez.NET
  NIP: 744-159-18-73
 • E-mail:sklep@ledprzez.net
 • Telefon797-555-445
 • Godziny działania sklepupon.-pt. 9.00 - 16.00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy LEDprzez.NET, prowadzony pod adresem https://ledprzez.net (zwana dalej Witryną) przez LEDprzez.NET Grzegorz Malinowski z siedzibą pod adresem: Posmykiewicza 9, 76-200 Słupsk (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

 

Jakie dane Sklepu internetowy pobiera w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

 

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


 • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
 

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:


 • utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
 • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Jakie dane pobiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?


Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 • nazwisko i imię;
 • adres zameldowania na pobyt stały;
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LEDprzez.NET Grzegorz Malinowski z siedzibą pod adresem: Posmykiewicza 9, 76-200 Słupsk (zwany dalej Sklepem Internetowym).
 

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

 • w celu realizacji Umowy między Państwem a Sklepem internetowym, w tym umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, dokonywania i realizacji zamówień w Sklepie Internetowym, a w razie rejestracji konta - obsługi Państwa konta [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],
 • w celu obsługi reklamacji, jeżeli złożyli Państwo reklamację w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym [art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO],
 • w celu kontaktowania się z Państwem w związku z wyżej wymienionymi celami lub w razie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Sklepu internetowego, z którego realizacją powiązana jest konieczność kontaktu z Państwem [art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO],
 • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Sklep internetowy, w tym dla celów archiwizacyjnych, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Sklepu internetowego, a także w celu obsługi płatności [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 • w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail Sklepu internetowego, w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
 • w celu przesyłania poprzez e-mail newslettera, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
 

Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od Sklepu internetowego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. dla celów rachunkowych i podatkowych. Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 

Podanie wymienionych wyżej danych osobowych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji konta lub złożenia zamówienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy, a więc rejestrację konta lub złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 

Jeżeli zgłaszają Państwo żądanie wystawienia faktury VAT w związku z zamówieniem w Sklepie internetowym – podanie dodatkowo numeru identyfikacji podatkowej jest niezbędne dla wystawienia prawidłowej faktury, a brak podania numer NIP uniemożliwi wystawienie prawidłowej faktury VAT. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celu wysyłania newslettera – podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu możliwości otrzymywania newslettera. Jeżeli zgłaszają Państwo reklamację, podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji.
 

Sklep internetowy powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom danych Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Sklepu internetowego usługi pocztowe, kurierskie, biurowe, informatyczne, hostingowe, prawne, marketingowe lub księgowe. Dane mogą zostać również ujawnione podmiotom zapewniającym usługi płatnicze. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) umowy ze Sklepem internetowym, a także do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania.
 

Dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa mogą obligować Sklep internetowy do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych.

 

Zastrzeżenia i cofnięcie zgody.Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Sklep internetowy. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Sklepu internetowego lub poprzez e-mail na adres: sklep@ledprzez.net

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki.


Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?


Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub w sytuacji wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

 

Inne strony internetowe.


W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia.


Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do:

sklep@ledprzez.net


Przejdź do strony głównej

Kategorie

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl